Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane súkromia

S osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Pojmy súvisiace s osobnými údajmi používame v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov. Upozorňujeme, že súčasťou našich udalostí je video a video záznamy, ktoré môžete zahrnúť. Tieto môžu byť uverejnené na webovej stránke projektu, na webovej stránke www.trenditional.eu alebo na všetkých médiách zapojených do projektov riadených Obchodnou a priemyselnou komorou okresu Heves. Účasťou na podujatiach sa vzdávate svojich práv na nárokovanie si záznamov voči tvorcom záznamu a legitímnym používateľom.