Skip to main content

Oficiálne informácie

Odievanie bez hraníc

Skrátený názov: TRENDITION

Identifikačné číslo projektu: FMP-E / 1901 / 4.1 / 023

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program podpory: Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko

 

Vedúci partner: HKIK

Slovenský partner: Ignis plus, n.o.

Celkový rozpočet na aplikáciu: 46 761,88 EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 747,60 EUR

Obdobie realizácie: 01. 9. 2020 – 31. 8. 2021

 

Cieľom realizácie projektu je vytvoriť takú komunitu maďarských a slovenských návrhárov a tvorcov, ktorá sa zameriava na zachovanie tradícií ľudového umenia a národných krojov, a na tvorbu takých odevov, topánok a doplnkov na maďarskej aj na slovenskej strane, ktoré spĺňajú kritériá dnešnej doby ako aj nositeľnosti. Počas projektu zapojení umelci a tvorcovia budú mať možnosť sa spoznať a oboznámiť sa navzájom s ich prácami, ponukou, technikou a so skúsenosťami v rámci spoločného online odborného programu. V rámci projektu plánujeme vytvoriť jednu javiskovú produkciu, ktorá bude vhodná, vyjadrujúc tým aj ducha tohto hnutia, na jeho ďalšiu propagáciu a na vkusné predstavenie obnovujúcej sa maďarskej a slovenskej kultúry odievania na slovenských a maďarských podujatiach. Natáča sa tu veľkofilm, ktorý sa premietne aj širokej verejnosti. Javiskovú produkciu plánujeme predstaviť na slovenskej strane na takom podujatí, na ktorom tvorcovia budú mať možnosť prezentovať svoje produkty aj v rámci výstavy. V meste Eger bude zriadený stály výstavný priestor a dočasný výstavný priestor v Košickom kraji s výrobkami umelcov zúčastňujúcich sa na projekte, aby sa čo najrýchlejšie rozbehlo akési formovanie vedomia, aby sa tradície mohli stať súčasťou hoci aj nášho každodenného odievania bez ohľadu na národnosť. V rámci projektu vznikne brožúra odzrkadľujúca ducha hnutia, z ktorej môžu spoznať tvorcov.

Stiahnite si publikáciu

TVORCOVIA
AMMYLA – Kamila Gemerska
ATTILACIPŐ – Kovács Attila
CYNTHIA DESIGN – Krajnyák-Iski Lívia
CSODAKALAP – Szaniszló Judit
KOKAFASHION – Kis Kósa Annamária
LÁNCZI KRISZTI Sujtás Ékszerek – Lánczi Krisztina
MOGART – Molnár Gabriella
ÖRÖKKÉK/EVERBLUE – Széki Gabriella, Farkas-Széki Judit
ÖRÖKSÉG Alkotóműhely – Katrics Krisztina
PANKOTAI LEATHER – Pankotai Csaba
TERRA HUNGÁRIA – Katrics Petra, Bálint Csaba
VIOLINDA – Viola Melinda