Skip to main content

Kontakt

Vedúci partner:
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Cím: H-3300 Eger, Faiskola u 15. Web: www.hkik.hu

Kontakt: Pappné Ambrus Katalin +3620/669-2426
Email: katalin.ambrus@hkik.hu

Slovenský partner:
Ignis plus, n.o.
Cím: Ruská 87, 076 77 Ruská, Szlovákia
Web: www.ignisplus.eu
Kontakt: ignisplus2015@gmail.com

TRENDITION – Skrátený názov:

Identifikačné číslo projektu: FMP-E / 1901 / 4.1 / 023
Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Grantový program: Interreg V-A Slovensko-maďarský program spolupráce (Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie)

Celý materiál webovej stránky je majetkom Obchodnej a priemyselnej komory okresu Heves. Všetky práva vyhradené.